Kystverket Secora 2006-2007

Jobben bestod av å støype ned peler og fundament på peler til fyrlyktene for de nye seilingsmerkene i tjeldsundet. Secora pelet med stålrør både 1bein og 3 bein. Arbeidet ble utført mitt i seilingsleia i Tjeldsundet.

I 2006 -2007 bygde Secora nye seilingsmerker i Tjeldsundet. Det ble totalt bygget 9 seilingsmerker. 2 merker av type ”trebeininger”. Dvs. at disse er fundamentert på tre stålrørspeler, som er slått ned til fjell og forankret i fjellet med spennkabler. Øverste del av merket består av et utstøptrør som er forankret i stålrørspelene. På toppen er lykten plassert.

Videre ble det bygget 7 merker som en bunnfast betongkonstruksjon. Disse ble bygget der det var ingen eller lite med løsmasser over fjell. Disse ble også forankret til fjell med spennkabler.

Prosjektet var meget krevende med tanke på at dette er en trafikkert lei, og det var meget tøffe strømforhold. Det ble målt opptil 7-8 knop strøm. Dette var spesielt utfordrende i forbindelse med undervannsarbeidene.

Legg igjen en kommentar

BVN Byggebransjens Våtromsnorm Logo

Vi utfører

Vi prosjekterer for kundene og har utviklet flere prosjekter i egen regi. Herunder drifts-byggninger, små leilighets-kompleks, garasjer, forskalinger, fjellsikring, spuntkai, trekaier og betongkaier. Vi utfører også en rekke oppdrag med våre kranbiler.