Sindre II – Skredkulvert.

For Forsvarsbygg Skaland  2002-2003.

Dette var en skredkulvert i betong som var 330 m lang. Det gikk med 125 tonn armering,1350 m3 betong. Det ble fjernet/tilfylt totalt 9500 m3 steinmasse. Det ble forskalt 4400 m2 vegg,1300 m2 med dekke og støyping bunn kulvert med 1300 m2. Bildene viser situasjonen før arbeidet ble påbegynt.

.

Legg igjen en kommentar

BVN Byggebransjens Våtromsnorm Logo

Vi utfører

Vi prosjekterer for kundene og har utviklet flere prosjekter i egen regi. Herunder drifts-byggninger, små leilighets-kompleks, garasjer, forskalinger, fjellsikring, spuntkai, trekaier og betongkaier. Vi utfører også en rekke oppdrag med våre kranbiler.