Prosjekter

 • Sindre 2 Skredkulvert. For Forsvarsbygg Skaland  2002-2003
 • Almenings Kai Vågan komune 2002
 • Setermoen – Forskaling, armering og støping
 • Gausvikvassdraget  Oppgradering av kraftanlegg 2003-2004
 • Kystverket Secora 2006-2007
 • Sila Prosjekter LKAB Narvik 2007-2008
 • Fjøs/Driftsbygning Dalhaug v/Øystein Martiniusen 2001-2002
 • Evenes Syke og Bygdehjem(ESB)Liland 2001-2003
 • Hilde Storsletten Forra 2007
 • Hagebyveien 47 Eget Prosjekt
 • Rassikring Ofotbanen
 • Svalbard LNS
 • Tromsø gjennvinning

.

Legg igjen en kommentar

BVN Byggebransjens Våtromsnorm Logo

Vi utfører

Vi prosjekterer for kundene og har utviklet flere prosjekter i egen regi. Herunder drifts-byggninger, små leilighets-kompleks, garasjer, forskalinger, fjellsikring, spuntkai, trekaier og betongkaier. Vi utfører også en rekke oppdrag med våre kranbiler.